Co nabízíme

Příprava, řízení a kontrola projektů v jejich čtyřech fázích, tzn. studie, dokumentace, realizace a provoz, pro developery, investory či konečné vlastníky formou supervize.

Čtyři fáze projektu

Ve fázi studie se zejména jedná o kontrolu realizovatelnosti budoucí aktivity z pohledu marketingového, technicko-technologického, finančního, časového, případně zpracování business plánu – studie.

Ve fázi dokumentace se zejména jedná o koordinaci přípravy technické dokumentace a projektů a následné zajištění všech povolení potřebnch pro zahájení.

Ve fázi realizace se zejména jedná o řízení dodavatelů během vlastní výstavby, včetně stavebního dozoru.

V fázi provozu se zejména jedná o nastavení a optimalizaci správy daných projektů.

Two female hands surround a recycling sign over a grass background. Top view.

ORGANIGRAM ČINNOSTÍ

projekt management

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ

  • Manager projektů
  • Administrativa
  • Stavební dozor, projektant, IT, ekonom

Pro jednotlivé dílčí projekty, zakázky, stavby se následně zajišťují konkrétní potřebné profese, technici a odbornosti.

Závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Zpracuje biologicky rozložitelný odpad a vyrobí koncentrované organické hnojivo a zemní plyn. Technologický proces umožňuje ve 100% materiálové a energetické využití vstupní suroviny, to je bioodpadu.